Nuclear translocation of mitogen-activated protein kinase p42MAPK during the ongoing cell cycle

Esther Hulleman, Jose J.M. Bijvelt, Arie J. Verkleij, C. Theo Verrips, Johannes Boonstra

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

44 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Nuclear translocation of mitogen-activated protein kinase p42MAPK during the ongoing cell cycle'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Landbouw en Biologie