Nucleotide excision repair disorders and the balance between cancer and aging

Jaan Olle Andressoo, Jan H.J. Hoeijmakers, James R. Mitchell

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

70 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Nucleotide excision repair disorders and the balance between cancer and aging'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen