Nursing care for oral complications associated with chemotherapy: A survey among members of the Dutch Oncology Nursing Society

R. Nieweg, H. Van Tinteren, E. K. Poelhuis, L. Abraham-Inpijn

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

11 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)313-321
Aantal pagina's9
TijdschriftCancer Nursing
Volume15
Nummer van het tijdschrift5
StatusGepubliceerd - 1992
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit