Nutritional Preconditioning in Cancer Treatment in Relation to DNA Damage and Aging

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

9 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Nutritional Preconditioning in Cancer Treatment in Relation to DNA Damage and Aging'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen