Observer variation in the application of the pheochromocytoma of the adrenal gland scaled score

David Wu, Arthur S. Tischler, Ricardo V. Lloyd, Ronald A. DeLellis, Ronald De Krijger, Francien Van Nederveen, Vânia Nosé

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

146 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Observer variation in the application of the pheochromocytoma of the adrenal gland scaled score'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen