Of small bones and big mistakes; bone densitometry in children revisited

R. R. van Rijn, C. Van Kuijk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

25 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Of small bones and big mistakes; bone densitometry in children revisited'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen