Old drug, new lessons

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftOpmerking/debat

Samenvatting

In this issue of Blood, French and colleagues use several genome-wide approaches and report that acquired genetic variation has a stronger impact on methotrexate polyglutamate accumulation in acute lymphoblastic leukemia cells than inherited genetic variation.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)4480-4481
Aantal pagina's2
TijdschriftBlood
Volume113
Nummer van het tijdschrift19
DOI's
StatusGepubliceerd - 2009
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Old drug, new lessons'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit