Omics in melanoma - what have we learnt and what is the potential impact for patient management?

Alan Spatz, Alexander M.M. Eggermont, Joost van den Oord

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)423-424
Aantal pagina's2
TijdschriftEuropean Journal of Cancer, Supplement
Volume5
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - sep. 2007
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit