On "Pelvic inflammatory disease in patients seropositive for HIV".

J. W. Oosterhuis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftOpmerking/debat

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)669
Aantal pagina's1
TijdschriftEuropean Journal of Surgery
Volume162
Nummer van het tijdschrift8
StatusGepubliceerd - aug. 1996
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit