On the sensitivity of the diffusion MRI signal to brain activity in response to a motor cortex paradigm

Alberto De Luca, Lara Schlaffke, Jeroen C.W. Siero, Martijn Froeling, Alexander Leemans

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

6 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'On the sensitivity of the diffusion MRI signal to brain activity in response to a motor cortex paradigm'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen