One-time general consent for research on biological samples: Opt out system for patients is optimal and endorsed in many countries [1]

Jan Willem W. Coebergh, Evert Ben Van Veen, Jan P. Vandenbroucke, Paul Van Diest, Wolter Oosterhuis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

17 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)665
Aantal pagina's1
TijdschriftBritish Medical Journal (Clinical research ed.)
Volume332
Nummer van het tijdschrift7542
StatusGepubliceerd - 18 mrt. 2006
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit