Online real-time reconstruction of adaptive TSENSE with commodity CPU/GPU hardware

Sébastien Roujol, Baudouin Denis De Senneville, Erkki Vahala, Thomas Sangild Sørensen, Chrit Moonen, Mario Ries

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

24 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Online real-time reconstruction of adaptive TSENSE with commodity CPU/GPU hardware'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen