Optimal immunocytochemical and flow cytometric detection of P-gp, MRP and LRP in childhood acute lymphoblastic leukemia

M L Den Boer, C M Zwaan, R Pieters, K M Kazemier, M M Rottier, M J Flens, R J Scheper, A J Veerman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

50 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Optimal immunocytochemical and flow cytometric detection of P-gp, MRP and LRP in childhood acute lymphoblastic leukemia'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen