Optimizing the outcome of surgery in patients with rectal cancer and synchronous liver metastases

A. E. Van Der Pool, J. H. De Wilt, Z. S. Lalmahomed, A. M. Eggermont, J. N. Ijzermans, C. Verhoef

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

90 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Optimizing the outcome of surgery in patients with rectal cancer and synchronous liver metastases'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen