Options for the Interpretation of and Recommendations for Acting on Different PROMs in Daily Clinical Practice Using KLIK

Lotte Haverman, Hedy A. Van Oers, Maud M. Van Muilekom, Martha A. Grootenhuis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

24 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Options for the Interpretation of and Recommendations for Acting on Different PROMs in Daily Clinical Practice Using KLIK'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Psychology

Keyphrases

Nursing and Health Professions

Medicine and Dentistry