Oral Manifestations of Oxalosis: A Case Report and Review of the Literature

Allard J. Rinksma, J. W. Oosterhuis, Eppo B. Wolvius, Karel G.H. van der Wal

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

8 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1953-1956
Aantal pagina's4
TijdschriftJournal of Oral and Maxillofacial Surgery
Volume66
Nummer van het tijdschrift9
DOI's
StatusGepubliceerd - sep. 2008
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit