Organization and integration of biomedical knowledge with concept maps for key peroxisomal pathways

A. M. Willemsen, G. A. Jansen, J. C. Komen, S. van Hooff, H. R. Waterham, P. M.T. Brites, R. J.A. Wanders, A. H.C. van Kampen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

7 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Organization and integration of biomedical knowledge with concept maps for key peroxisomal pathways'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Medicijnen en Levenswetenschappen

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen