Organization of the integrin LFA-1 in nanoclusters regulates its activity

Alessandra Cambi, Ben Joosten, Marjolein Koopman, Frank de Lange, Inge Beeren, Ruurd Torensma, Jack A Fransen, Maria Garcia-Parajó, Frank N van Leeuwen, Carl G Figdor

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

104 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Organization of the integrin LFA-1 in nanoclusters regulates its activity'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen