Organoid biobanking: identifying the ethics: Organoids revive old and raise new ethical challenges for basic research and therapeutic use

Sarah N. Boers, Johannes J.M. van Delden, Hans Clevers, Annelien L. Bredenoord

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftOpmerking/debat

47 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)938-941
Aantal pagina's4
TijdschriftEMBO Reports
Volume17
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 jul. 2016

Citeer dit