Organoid cultures for the analysis of cancer phenotypes

Norman Sachs, Hans Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

269 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Organoid cultures for the analysis of cancer phenotypes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Medicine and Dentistry

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology