Organoids and organs-on-chips: Insights into human gut-microbe interactions

Jens Puschhof, Cayetano Pleguezuelos-Manzano, Hans Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

80 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Organoids and organs-on-chips: Insights into human gut-microbe interactions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Landbouw en Biologie

Medicijnen en Levenswetenschappen