Organoids: Avatars for Personalized Medicine

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

31 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Organoids: Avatars for Personalized Medicine'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen