Organoids in cancer research

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

1039 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Organoids in cancer research'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen