Original article: Differentiation dependent expression of P-glycoprotein in the normal and neoplastic human kidney

C. K. Van Kalken, P. Der Van Valk, M. M.N. Hadisaputro, R. Pieters, H. J. Broxterman, C. M. Kuiper, G. L. Scheffer, A. J.P. Veerman, C. J.L.M. Meyer, R. J. Scheper, H. M. Pinedo

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

36 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Original article: Differentiation dependent expression of P-glycoprotein in the normal and neoplastic human kidney'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen