Oseltamivir dosing in children undergoing hemodialysis

Michiel F. Schreuder, Michiel Van Der Flier, Noël B. Knops, Linda Koster-Kamphuis, Roger J. Brüggemann

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

12 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1427-1428
Aantal pagina's2
TijdschriftClinical infectious diseases : an official publication of the Infectious Diseases Society of America
Volume50
Nummer van het tijdschrift10
DOI's
StatusGepubliceerd - 15 mei 2010
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit