Osteoporose op de kinderleeftijd

I. M. Van Der Sluis, Sabine M.P.F. De Muinck Keizer-Schrama

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftKort overzichtpeer review

Samenvatting

Osteoporosis is characterised by reduced bone density, deterioration of the micro-architecture of bone, and increased fracture risk. Bone density in later life largely depends on peak bone mass achieved in young adulthood. A reduced bone density is associated with increased fracture risk in adults as well as in children. Idiopathic juvenile osteoporosis and osteogenesis imperfecta are examples of primary osteoporosis. In childhood, however, osteoporosis is more frequently a complication of a chronic disease or its treatment. Prevention and treatment of osteoporosis with for example calcium and vitamin D supplementation, bisphosphonates, growth hormone and the effects of training programs need further evaluation.

Vertaalde titel van de bijdrageOsteoporosis in childhood
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)13-19
Aantal pagina's7
TijdschriftTijdschrift voor Kindergeneeskunde
Volume71
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - feb. 2003
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Osteoporose op de kinderleeftijd'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit