Osteosarcoma of the hands and feet: A distinct clinico-pathological subgroup

Jakob K. Anninga, Piero Picci, Marta Fiocco, Herman M.J.A. Kroon, Daniel Vanel, Marco Alberghini, Hans Gelderblom, Pancras C.W. Hogendoorn

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

25 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Osteosarcoma of the hands and feet: A distinct clinico-pathological subgroup'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen