OTX2 directly activates cell cycle genes and inhibits differentiation in medulloblastoma cells

Jens Bunt, Nancy E. Hasselt, Danny A. Zwijnenburg, Mohamed Hamdi, Jan Koster, Rogier Versteeg, Marcel Kool

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'OTX2 directly activates cell cycle genes and inhibits differentiation in medulloblastoma cells'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen