Outcome for children with relapsed acute myeloid leukemia in the Netherlands following initial treatment between 1980 and 1998: Survival after chemotherapy only?

Bianca F. Goemans, Rienk Y.J. Tamminga, Carin M. Corbijn, Karel Hählen, Gertjan J.L. Kaspers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

36 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1418-1420
Aantal pagina's3
TijdschriftHaematologica
Volume93
Nummer van het tijdschrift9
DOI's
StatusGepubliceerd - sep. 2008
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit