Outcome of domino hematopoietic stem cell transplantation in human subjects: An international case series

Inborn Errors Working Party of the European Group for Blood and Marrow Transplantation and the Primary Immune Deficiency Treatment Consortium

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1628-1631.e4
TijdschriftJournal of Allergy and Clinical Immunology
Volume142
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - nov. 2018

Citeer dit