Outcome of patients with primary central nervous system lymphoma treated outside clinical trials

A. Hart, J. W. Baars, M. J. Kersten, D. Brandsma, H. van Tinteren, D. de Jong, M. Spiering, L. Dewit, W. Boogerd

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

3 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Outcome of patients with primary central nervous system lymphoma treated outside clinical trials'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science