Outcome of pediatric acute myeloid leukemia (AML) in low- and middle-income countries: a systematic review of the literature

Romy E. Van Weelderen, Kim Klein, Meyrina D. Natawidjaja, Ralph De Vries, Gertjan J.L. Kaspers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

13 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Outcome of pediatric acute myeloid leukemia (AML) in low- and middle-income countries: a systematic review of the literature'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Medicine and Dentistry