Outcomes of patients with childhood B-cell precursor acute lymphoblastic leukaemia with late bone marrow relapses: long-term follow-up of the ALLR3 open-label randomised trial

Catriona Parker, Shekhar Krishnan, Lina Hamadeh, Julie A E Irving, Roland Kuiper, Tamas Révész, Peter Hoogerbrugge, Jeremy Hancock, Rosemary Sutton, Anthony V Moorman, Vaskar Saha

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

36 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Outcomes of patients with childhood B-cell precursor acute lymphoblastic leukaemia with late bone marrow relapses: long-term follow-up of the ALLR3 open-label randomised trial'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen