Outcomes of Wilms tumor treatment in western Kenya

Aniek Uittenboogaard, Festus Njuguna, Saskia Mostert, Sandra Langat, Mirjam E. van de Velde, Gilbert Olbara, Terry A. Vik, Gertjan J.L. Kaspers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

4 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Outcomes of Wilms tumor treatment in western Kenya'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen