Overestimation of the effect of (fos)aprepitant on intravenous dexamethasone pharmacokinetics requires adaptation of the guidelines for children with chemotherapy-induced nausea and vomiting

A. Laura Nijstad, Evelien de Vos-Kerkhof, Catherine F. Enters-Weijnen, Marianne D. van de Wetering, Wim J.E. Tissing, Matthijs M. Tibben, Hilde Rosing, Arief Lalmohamed, Alwin D.R. Huitema, C. Michel Zwaan

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

3 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Overestimation of the effect of (fos)aprepitant on intravenous dexamethasone pharmacokinetics requires adaptation of the guidelines for children with chemotherapy-induced nausea and vomiting'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen