Overevoeligheidsreactie bij chemotherapie: Succesvolle 'rechallenge' met cromoglicaat

M. E. De Jonge, A. D.R. Huitema, J. H. Beijnen, J. H.M. Schellens, S. Rodenhuis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

1 Citaat (Scopus)

Samenvatting

Hypersensitivity reactions (HSRs) are not uncommon in chemotherapy. In some situations antihistaminics and corticosteroids may be used in the prevention of HSRs. In this case report, a breast cancer patient with a severe HSR on high dose cyclophosphamide, thiotepa and carboplatin (tCTC) is described, who was able to continue tCTC therapy successfully after use of prophylactic oral cromoglycate. It was concluded that cromoglycate may be useful in the prophylaxis of chemotherapy-induced HSRs and should be further studied in this setting.

Vertaalde titel van de bijdrageSuccessful rechallenge with cromoglycate prophylaxis. Hypersensitivity reaction in chemotherapy
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)874-878
Aantal pagina's5
TijdschriftPharmaceutisch Weekblad
Volume138
Nummer van het tijdschrift25
StatusGepubliceerd - 20 jun. 2003
Extern gepubliceerdJa

Trefwoorden

  • Antineoplastic agents
  • Case report
  • Cromoglycic acid
  • Hypersensitivity

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Overevoeligheidsreactie bij chemotherapie: Succesvolle 'rechallenge' met cromoglicaat'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit