Overrepresentation of the short arm of chromosome 12 is related to invasive growth of human testicular seminomas and nonseminomas

C Rosenberg, R J Van Gurp, E Geelen, J W Oosterhuis, L H Looijenga

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Overrepresentation of the short arm of chromosome 12 is related to invasive growth of human testicular seminomas and nonseminomas'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen