P052 Acquired mutations in TET2 are common in myelodysplastic syndromes

S. Langemeijer, R. Kuiper, M. Berends, R. Knops, M. Aslanyan, M. Massop, P. van Hoogen, A. Geurts van Kessel, R. Raymakers, E. Verburgh, A. Hagemeijer, P. Vandenberghe, T. de Witte, B. Van der Reijden, J. Jansen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)S88-S89
TijdschriftLeukemia Research
Volume33
Nummer van het tijdschriftSUPPL. 1
DOI's
StatusGepubliceerd - mei 2009
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit