P086 Pediatric myelodysplastic syndrome in a family with mitochondrial DNA mutations

A. De Vries, C. Zwaan, I. de Coo, D. Hellebrekers, A. Hendrickx, H. Smeets, H. Beverloo, M. van den Heuvel-Eibrink

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)S108
TijdschriftLeukemia Research
Volume33
Nummer van het tijdschriftSUPPL. 1
DOI's
StatusGepubliceerd - mei 2009
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit