Paediatric and perinatal postmortem imaging: mortui vivos docent

Owen J. Arthurs, Rick R. van Rijn

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditoriaal

8 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)476-477
Aantal pagina's2
TijdschriftPediatric Radiology
Volume45
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 apr. 2015
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit