Paediatric health-related quality of life: What is it and why should we measure it?

L. Haverman, P. F. Limperg, N. L. Young, M. A. Grootenhuis, R. J. Klaassen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

64 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)393-400
Aantal pagina's8
TijdschriftArchives of Disease in Childhood
Volume102
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - mei 2017

Citeer dit