Paediatric illness Family matters

Martha A. Grootenhuis, Madelon B. Bronner

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

28 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)940-941
Aantal pagina's2
TijdschriftActa Paediatrica, International Journal of Paediatrics
Volume98
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - jun. 2009
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit