Palliative care in children with cancer: Implications for general practice

Ivana M.M. Van Der Geest, Patrick J.E. Bindels, Saskia M.F. Pluijm, Erna M.C. Michiels, Agnes Van Der Heide, Rob Pieters, Anne Sophie E. Darlington, Marry M. Van Den Heuvel-Eibrink

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditoriaal

4 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)599-600
Aantal pagina's2
TijdschriftBritish Journal of General Practice
Volume66
Nummer van het tijdschrift653
DOI's
StatusGepubliceerd - dec. 2016

Citeer dit