Pancreatic endocrine tumors with ductules [2] (multiple letters)

Runjan Chetty, Sylvia L. Asa, N. Volkan Adsay, Susanne Van Eeden, Wendy W.J. De Leng, G. Johan A. Offerhaus, Folkert H. Morsink, Marian A.J. Weterman, Ronald R. De Krijger, Günter Klöppel, David S. Klimstra

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)136-138
Aantal pagina's3
TijdschriftAmerican Journal of Surgical Pathology
Volume29
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - jan. 2005
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit