Parasympathetic paragangliomas are part of the Von Hippel-Lindau syndrome

José Gaal, Francien H. Van Nederveen, Zoran Erlic, Esther Korpershoek, Rogier Oldenburg, Carsten C. Boedeker, Udo Kontny, Hartmut P. Neumann, Winand N.M. Dinjens, Ronald R. De Krijger

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

39 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Parasympathetic paragangliomas are part of the Von Hippel-Lindau syndrome'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Chemische stoffen