Parental Distress and Quality of Life in Pediatric Inflammatory Bowel Disease: Implications for the Outpatient Clinic

Kay Diederen, Lotte Haverman, Martha A. Grootenhuis, Marc A. Benninga, Angelika Kindermann

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

29 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Parental Distress and Quality of Life in Pediatric Inflammatory Bowel Disease: Implications for the Outpatient Clinic'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen