Parental functioning during maintenance treatment for childhood acute lymphoblastic leukemia: Effects of treatment intensity and dexamethasone pulses

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Parental functioning during maintenance treatment for childhood acute lymphoblastic leukemia: Effects of treatment intensity and dexamethasone pulses'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen