Parental stress before, during, and after pediatric stem cell transplantation: A review article

C. M.J. Vrijmoet-Wiersma, R. M. Egeler, H. M. Koopman, A. Lindahl Norberg, M. A. Grootenhuis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

32 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Parental stress before, during, and after pediatric stem cell transplantation: A review article'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen