Parents' attribution of positive characteristics to their children with cancer

Martha A. Grootenhuis, Bob F. Last, Monique Van der Wel, Johanna H. De Graaf-Nijkerk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

7 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Parents' attribution of positive characteristics to their children with cancer'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Nursing and Health Professions

Psychology