Parents' Opinion About a Routine Head-to-Toe Examination of Children as a Screening Instrument for Child Abuse and Neglect in Children Visiting the Emergency Department

Arianne Hélène Teeuw, Eva M. Hoytema van Konijnenburg, Tessa Sieswerda-Hoogendoorn, Sjaak Molenaar, Hugo S. Heymans, Rick R. van Rijn

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

2 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Parents' Opinion About a Routine Head-to-Toe Examination of Children as a Screening Instrument for Child Abuse and Neglect in Children Visiting the Emergency Department'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Medicine and Dentistry

Nursing and Health Professions

Psychology